Kalibracja Przyrządów

Parametry czujników gazometrycznych ulegają zmianie. Powodem zmian jest wiele czynników. Czujniki zużywają się naturalnie (powolna utrata czułości), ulegają wpływom atmosferycznym (temperatura, ciśnienie, wilgotność), zatruwają się z powodu przebywania w szkodliwej dla nich atmosferze. Zmiany parametrów czujników powodowane też mogą być przez udary mechaniczne oraz silne przeciążenia gazowe (stężenia znacznie przekraczające zakres pomiarowy). Dlatego potrzebna jest okresowa kontrola poprawności wskazań przyrządów i ich kalibracja.

Kalibracja polega na doprowadzeniu do czujnika gazu o znanym stężeniu – mieszaniny kalibracyjnej – i wyregulowaniu czułości toru elektronicznego, tak, aby wskazanie przyrządu odpowiadało stężeniu mieszaniny kalibracyjnej.

Oferujemy kalibrację przyrządów dla następujących mediów pomiarowych:

  • gazy toksyczne – CO , CO2 , CL2 , H2S , NH3
  • gazy ex -metan , wodór , propan-butan
  • tlen

Inne gazy – prosimy o kontakt telefoniczny z firmą DANMAR lub EWIMAE-WB.

 


W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Jesteśmy do państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.